วิทยาลัยเทคนิคลำพูน (ปรับปรุงระบบเว็ปไซค์ชั่วคราว)

Lamphun Technical College

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/

27/มี.ค./67 เวลา 11.05 น.***ประกาศเผยแพร่แผน ปรับปรุงอาคาร คสล. 1 ชั้น
15/ก.พ./67 เวลา 10.28 น.***ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8/ม.ค./67 เวลา 16.16 น. ***เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการประจำศูนย์ฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นฯ
ตามโครงการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ (Natural Refrigerant)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1/ก.พ./67 เวลา 14.09 น. ***ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (Natural Refrigerant)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ข่าวประชาสัมพันธ์งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายงานบริหารทรัพยากร

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายงานวิชาการ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายงานพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

HOME