Loading...

25/4/67:ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร คสล.1 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคลำพูน : เวลา 11.02 น.


18/4/67:ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร คสล.1 ชั้น                วิทยาลัยเทคนิคลำพูน: เวลา 14.48 น.


13/3/67 : รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ: เวลา 16.30 น.


13/3/67 : เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการประจำศูนย์ฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นฯ ตามโครงการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ (Natural Refrigerant) : เวลา 16.30 น.


13/3/67 : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (Natural Refrigerant) : เวลา 16.30 น.Go Back To Home